ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβόλαια Συντήρησης

& τεχνικής υποστήριξης Η/Ζ

  • Ετήσιο Συμβόλαιο
  • Η εταιρεία αναλαμβάνει την παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του Η/Ζ.
  • Παρέχεται 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη.
  • Στα συμβόλαια παρέχεται σε κλήση αποκατάστασης βλάβης ανταπόκριση εντός το πολύ 2 ωρών, εντός Αττικής.
  •  

Στείλτε μας μήνυμα