Ποιοι Είμαστε

Η All Power Gen & Marine δραστηριοποιείται στον τομέα της συντήρησης, επισκευής και πώλησης παντός τύπου γεννητριών, πυροσβεστικών και μηχανών θαλάσσης εσωτερικής καύσης περισσότερο από 20 χρόνια.

Το έμψυχο δυναμικό της εταιρείας απαρτίζεται από έμπειρους τεχνικούς, μηχανικούς και ηλεκτρολόγους, με άρτια εκπαίδευση στη συντήρηση και επισκευή των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ), των υποσταθμών και των μηχανών θαλάσσης, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των Η/Ζ που βρίσκονται σε θέση αυτόματης λειτουργίας (stand-by).

Παράλληλα διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό για μία σειρά επιπλέον εξειδικευμένων, πιστοποιημένων και εγγυημένων εργασιών και υπηρεσιών, ενώ διατηρεί συνεργασίες με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές εξοπλισμού και συστημάτων στην Ελλάδα και διεθνώς.

Πρωτεύων ρόλος της εταιρείας μας είναι η εξασφάλιση της ποιότητας και της έγκαιρης ανταπόκρισής μας.

Διασφάλιση ποιότητας ISO: 9001