Διαγνωστικοί Έλεγχοι - Καθαρισμοί δεξαμενών

Τοποθέτηση εξωτερικών δεξαμενών πετρελαίου
– Σύστημα αυτόματης φίλτρανσης

Ιζήματα

Λόγω πολυκαιρίας του πετρελαίου συχνά δημιουργούνται ιζήματα και οξειδώσεις στον πυθμένα και τα τοιχώματα των δεξαμενών πετρελαίου με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να κρίνεται ακατάλληλο για χρήση.

Για την βελτίωση της λειτουργίας του Η/Ζ και την αποφυγή κολλήματος της αντλίας πετρελαίου και των καυστήρων (μπεκ) προτείνεται:

Τοποθέτηση εξωτερικών πλαστικών δεξαμενών πετρελαίου ABC εγκεκριμένου τύπου για πετρέλαιο και σύνδεσης αυτών με το Η/Ζ ( καθώς οι μεταλλικές δεξαμενές συχνά παρουσιάζουν οξειδώσεις)

Χημικός καθαρισμός των δεξαμενών πετρελαίου
Προσθήκη αντιμυκητιακών (για να κρατάμε σε καταστολή τα ιζήματα (μύκητας) / βελτιωτικών πετρελαίου (για την αύξηση των κετανίων για την εκρηκτικότητα του πετρελαίου )
Τοποθέτηση συστήματος αυτόματης φίλτρανσης πετρελαίο (για την ανακυκλοφορία του πετρελαίου). Το μηχάνημα αυτόματης φίλτρανσης 1 micron αποτελείται από φίλτρο RACOR (αμερικανικών προδιαγραφών), αντλία εγκεκριμένου τύπου και πίνακα αυτοματισμού

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ

Δημιουργούνται λόγω της υγρασίας του αέρα πάνω στα κρύα μέταλλα. Στην φωτογραφία φαίνεται ο σωλήνας πλήρωσης δεξαμενής πετρελαίου του Η/Ζ. Αυτή είναι μόνο “η κορυφή του παγόβουνου”, γιατί το ίδιο φαινόμενο συμβαίνει και στις εσωτερικές επιφάνειες της δεξαμενής όταν δεν είναι τελείως γεμάτη. Η συσσώρευση του νερού μέσα στο πετρέλαιο, ευνοεί και επιταχύνει τη δημιουργία μυκητολάσπης. Επιπλέον, προκαλεί βλάβη στην αντλία υψηλής πιέσεως της μηχανής. Πως θα προστατεύσουμε την μηχανή μας;