Θερμογράφηση

Είναι ο έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα των ηλεκτρικών πινάκων και οδεύσεων των καλωδίων με την χρήση θερμοκάμερας όπου μας παρέχει δεδομένα για την κατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ,όπως για παράδειγμα τυχόν υπερφόρτωση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων της εγκατάστασης, και προσθέτουμε αυτή την εικόνα.