ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επισκευή Η/Ζ

λόγω μηχανολογικής ή ηλεκτρολογικής βλάβης

  • Επιτόπιος χημικός καθαρισμός δικτύου καυσίμου
  • Εξαγωγή -Επισκευή -Επανατοποθέτηση αντλίας πετρελαίου
  • Εξαγωγή- Καθαρισμός με υπερήχους -Επανατοποθέτηση καυστήρων ( μπεκ)
  • Επισκευή ψυγείων
  • Αποκατάσταση διαρροών
  • Και ό,τι άλλο απαιτείται για την ομαλή λειτουργία

Στείλτε μας μήνυμα