ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μηχανές Θαλάσσης

  • Συντηρήσεις – επισκευές μηχανών θαλάσσης (εσωτερικής καύσεως)
  • Συντηρήσεις – επισκευές μειωτήρων (ρεβερσών) κάθε τύπου
  • Μελέτη και εγκατάσταση ναυτικών κινητήρων και αξονικού συστήματος
  • Μετατροπή γεννήτριας ξηράς σε MARINE

Στείλτε μας μήνυμα