ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ηλεκτρογεννήτριες Η/Ζ

STAND BY
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που βρίσκονται σε λειτουργία κάθε εγκατάστασης όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος, έτσι ώστε να διασφαλίζουμε τη σωστή λειτουργία κάθε εγκατάστασης.

PRIME
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να σας παρέχουμε πληροφορίες για την καλύτερη  επιλογή Η/Ζ βάση αναγκών κάλυψης.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ανταλλακτικά

• PERKINS • CUMMINS •  CATERPILLAR • IVECO • JOHNDEERE • LISTER • VOLVO • BORG WARNER • GENERAL MOTORS •  HURTH • MTU • P.C.M • SCANIA • TWIN DISC • YANMAR

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα παροχής κάθε είδους ανταλλακτικών πέρα των αναγραφομένων.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Συστήματα Φίλτρανσης Πετρελαίου

Το σύστημα φίλτρανσης συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας του Η/Ζ καθώς με την ανα κυκλοφορία του πετρελαίου καθυστερείται η δημιουργία μυκητολάσπης και ιζημάτων στη δεξαμενή πετρελαίου. Είναι γνωστό ότι η παρατεταμένη στασιμότητα του πετρελαίου  ευνοεί την ανάπτυξη ιζημάτων και μυκητολάσπης στη δεξαμενή πετρελαίου με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται συχνά προβλήματα στην αντλία πετρελαίου και στους καυστήρες.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ανιχνευτές Διαρροής Καυσίμου

Oι ανιχνευτές διαρροών οι οποίοι μπορούν να εντοπίσουν έγκαιρα τη παραμικρή διαρροή.

Στείλτε μας μήνυμα