ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Service

  • Παροχή συμβολαίων 24ωρης κάλυψης, 365 μέρες τον χρόνο, βάσει διεθνών προδιαγραφών και προτύπων.
  • Δυνατότητα κάλυψης άνευ συμβολαίου.
  • Άμεση ανταπόκριση εντός 2-3 ωρών σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.(τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3477620, 6947126716, 6932208012).
  • Γραπτή εγγύηση για κάθε εργασία που εκτελείται και αφορά είτε προγραμματισμένη συντήρηση είτε επισκευή κινητήρα.

SERVICE

Εξειδίκευση - Υποδομή

  • Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη Petrogen αποτελούσε εξουσιοδοτημένο εξωτερικό συνεργείο 2002-2017
  • Πιστοποιήσεις για όλους τους κινητήρες Perkins καθώς και τα service manual books για κάθε είδους κινητήρα.
  • Διαγνωστικό μηχάνημα για κινητήρες Perkins / Caterpillar
  • Μηχανές θαλάσσης Perkins – εξουσιοδοτημένο συνεργείο 1977-2017

Στείλτε μας μήνυμα