Μηχανές Θαλάσσης

Συντηρήσεις – επισκευές μηχανών θαλάσσης (εσωτερικής καύσεως)

Συντηρήσεις – επισκευές μειωτήρων (ρεβερσών) κάθε τύπου
Μελέτη και εγκατάσταση ναυτικών κινητήρων και αξονικού συστήματος
Μετατροπή γεννήτριας ξηράς σε MARINE